De Geschiedenis van de Schermsport

Het schermen als sport is ontstaan in Italiƫ, als oefening voor het gevecht, waarbij op leven en dood werd gestreden: het Duel. Omdat het niet de bedoeling was, om tijdens het oefenen al gewond te raken, werd er een speciaal licht wapen, zonder snijvlak en met een stompe punt gebruikt, de floret. Om de schade tijdens het schermspel nog meer te beperken, werd de regel ingesteld dat niet in het gezicht of op armen en benen mocht worden gestoken. Zo zijn de regels voor het moderne floretspel ontstaan.

Later kwam er nog een ander sportwapen bij, de degen. Het hele lichaam is hierbij trefvlak inclusief het masker.

De sabel, het derde sportwapen, dat nog later ontstond, is het langst als echt wapen gebruikt bij de cavalerie. Als sportwapen gelden hiervoor dezelfde regels als bij de floret, maar je mag overal boven de gordel steken of slaan om punten te verkrijgen.

Het " recht van aanval"
Bij floret en sabel wordt uitgegaan van de conventie dit is voorrang of het recht van aanval. Het voorrangsprincipe bij floret en sabel houdt in dat de eerste persoon die een goed uitgevoerde aanval inzet voorrang heeft. Eenvoudig uitgedrukt: als men wordt aangevallen, moet men zich eerst verdedigen vooraleer een tegenaanval in te zetten. Een aanval kan mislukken door pech, een slechte inschatting of door een actie van de tegenstander. Een goed uitgevoerde parade (de aanval met het eigen wapen afweren) zorgt ervoor dat de voorrang overgaat naar de verdediger, die nu de gelegenheid heeft aan te vallen riposte, en aldus de tegenaanvaller wordt. De oorspronkelijke aanvaller, nu verdediger, moet nu zelf de riposte van de tegenaanvaller afweren vooraleer zelf terug aan te vallen. Als de eerste parade niet effectief is (slechte parade), als de riposte mist, of als de verdediger aarzelt vooraleer te riposteren, kan de aanvaller verder aanvallen.

Elektrisch schermen
Bij het moderne schermen wordt meestal elektronische trefferaanduiding gebruikt. In dat geval zal een treffer (een geraakt punt) worden aangeduid wanneer de schermers elkaar raken binnen een bepaalde tijd. Op floret en sabel is het dan aan de scheidsrechter om te beslissen wie voorrang had in de actie, en dus het punt krijgt. Als de scheidsrechter die beslissing niet kan maken, wordt geen punt toegekend, en wordt het gevecht hervat van de plaats waar de schermers zich bevonden toen het gevecht werd stilgelegd. Dubbele treffers zijn alleen mogelijk op degen, maar daartoe moeten de schermers elkaar treffen binnen een zeer korte tijdsspanne. In dat geval krijgen beide schermers een punt. Tevens kan tegenwoordig gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal om nogmaals goed te besluiten wie het recht van aanval heeft, of wat er precies is gebeurd. Evenals bij tennis kan een schermer bij twijfel een beroep doen op de vastgelegde beelden.